Virtuální prohlídka prodejny

Doporučené zapojení

Uvedená doporučená zapojení jsou principiálními schématy vytvořenými na základě praktických zkušeností z provozu kotlů KP. Uživatel může použít zapojení jak v nezměněné podobě tak i v modifikaci odpovídající konkrétnímu řešení otopného systému. Toto je především úlohou projektanta či realizátora otopného sytému – proto nemůže společnost PONAST přejímat záruky za řešení a funkčnost konkrétního otopného systému.

Zapojení se 4-cestným směšovacím ventilem -- 1 x TO + TV

Zapojení se 4-cestným směšovacím ventilem -- 1 x TO + TV s armaturami REGPON

Zapojení se 3-cestným směšovacím ventilem -- 1 x TO + TV

Zapojení se 3-cestným směšovacím ventilem -- 1 x TO + TV s armaturami REGPON


Zapojení se 4-cestným směšovacím ventilem -- 2 x TO + TV s armaturami REGPON


Zapojení kotlů v kaskádě -- 2 x TO + TV


Zapojení kotle v kombinaci se solárním systémem -- akumulační nádrž


 


eet