Virtuální prohlídka prodejny

Dotazy FAQ

Je nutno ke kotlům PONAST KP instalovat vychlazovací smyčku ?

K žádnému z automatických kotlů PONAST není nutno instalovat vychlazovací smyčku jako bezpečnostní prvek. Jedná se o automatické kotly s průběžnou dodávkou paliva. I při výpadku elektrického proudu, kdy není v provozu např. oběhové čerpadlo, které do kotle přivádí ochlazenou vodu z ústředního vytápění, se v hořáku kotle nachází vždy tak malé množství paliva, že si s tímto teplem kotel "poradí" a teplota vody v kotli nepřekročí 100°C.  Ověřeno státním zkušebním ústavem Brno.


Stavební firma mi doporučuje opatřit hlavu komína regulátorem tahu z důvodu šetření paliva. Je dobré použít tento regulátor ve spojitosti s kotlem na pelety a snížit tak spotřebu pelet?

Jednoznačné a závazné stanovisko k této problematice by měl vydat kominík, či kominická firma s příslušným oprávněním a se znalostí konkrétních podmínek. Rady „nadálku“ jsou vždy ošidné, nicméně k Vámi uváděné kombinaci lze říci, že v případě řízeného spalování (jaké probíhá u automatických kotlů na pelety) je úspora paliva zanedbatelná, ne-li nulová. Naopak použití tohoto „regulátoru“ může přinést komplikace z důvodu nekontrolovatelného snížení tahu komína a tím i zhoršení podmínek pro spalování paliva v kotli. Pokud by bylo potřeba z určitých důvodů použít regulátor tahu komína, doporučujeme použití omezovače tahu, jehož funkce je nastavitelná a kontrolovatelná


Prosím o informaci, kam se mohu obrátit na radu ohledně umístění kotel v domě?

Základní informace o kotlích na pelety a jejich používání, o peletách a jejich skladování, o instalaci kotle na pelety najdete v materiálu, který se nazývá "Informační a plánovací návod Systémy pro vytápění peletami s kotly KP10 až KP62" na http://www.ponast.cz/download/man_projCZ_17_09_10.pdf


Potřebuju ke kotli komín? Jaký?

Komín je bezpodmínečně nutný, doporučuje se komín v provedení odolávající vlhkosti (vložkovaný). Provoz kotle vyžaduje přirozený komínový tah, proto se dá přibližně říci, že KP 10-11 vyžadují vnitřní průměr vložky 140 – 150 mm při účinné výšce komína 6 – 8 m, typy KP 20-21 průměr 150 – 160 mm při obdobné výšce. Komín je vhodné vybavit omezovačem tahu.


Mohu připojit kotel na stávající otopný systém s radiátory UT?

Ano, kotel lze využít pro vytápění stávajícím radiátorovým systémem, ale také pro podlahové (stěnové) vytápění, případně teplovzdušné vytápění.


Lze na kotle značky PONAST získat dotaci z programu Zelená úsporám a Kotlíková dotace ?

Ano, kotle PONAST KP jsou zařazeny v Seznamu výrobků a technologií, na které se vztahují dotace z těchto programů. Aktuálně lze na kotle PONAST a jejich příslušenství získat dotaci až ve výši 127.500,- Kč. Společnost PONAST je připravena poskytnout konečnému zákazníkovi kompletní servis související s přípravou podkladů, administrací a podáním žádosti o dotaci z programu Kotlíkové dotace.


Je možné u kotle KP použít regulátor tahu?

Ano, je to nejen možné, ale i velmi vhodné. Udržení tahu komína v hranicích, které jsou pro konkrétní typ kotle předepsány, je jedním ze zásadních parametrů pro dobrou funkčnost kotle, ale také zásadním parametrem, který zásadně ovlivňuje i ekonomiku provozu. Proto doporučujeme použití regulátoru tahu, který se montuje bezprostředně za kotel a který pracuje naprosto automaticky. V naší nabídce jsou nejběžnější typy regulátorů v cenách cca 1.800,- Kč, které mohou být nejen součástí dodávky kotle, ale mohou být dodány samostatně k dodatečné montáži. Naopak, je třeba varovat před regulátory tahu typu nástavců na komín v cenách 3 – 12 tis. Kč, které „garantují“ úsporu nákladů 20 – 71% nákladů na topení – takové úspory nelze ani ve spojení s automatickými kotli dosáhnout.


Jaký je maximální dosažitelný výkon s kotli PONAST KP?

Při kaskádovém zapojení 4 jednotek můžeme počítat s výkonem bezmála 320 kW, jednotlivý kotel 80 kW.


Jaké jsou možnosti automatické dopravy paliva ke kotli – uvažuji o velkém zásobníku na pelety.

Sezónní sila na pelety mohou být různého provedení – pro umístění uvnitř nebo vně budovy, konstrukce zděné, dřevěné, ocelové, látkové či kombinované. Rovněž systémy dopravy pelet ze sila ke kotli lze řešit různými způsoby – na bázi šnekových podavačů, pneumatických systémů, gravitačních systémů nebo jejich kombinací. Společné pro všechna tato řešení je, že se navrhují zcela individuálně – podle prostorových možností, výkonu topného systému a samozřejmě i přání a představ zákazníka. Doporučujeme proto konzultaci – např. telefonicky na naší bezplatné lince 800 700 068 nebo e-mailem na adresu obchod@ponast.cz.


Jak velký kotel potřebuji pro rodinný dům?

Typ a dimenzování kotle bývá obvykle určen projektem vytápění, který zohledňuje tzv. tepelnou ztrátu objektu, která se při použití kvalitních tepelně-izolačních materiálů použitých při konstrukci domu radikálně snižuje. Pro hrubou orientaci lze uvést, že do 150 m2 použijeme typ KP 10(KP11), do 250 m2 KP 20 (KP21), nad 250 m2 KP 50 (KP51)


Jak velkou akumulační nádrž musím ke kotli použít?

Ke kotlům KP není potřeba instalovat akumulační nádrž. Kotel produkuje teplo v množství, které odpovídá potřebě objektu, tudíž v podstatě neexistují přebytky tepla, které by bylo potřeba akumulovat.


Jak často musím kotel obsluhovat?

Obsluha kotle se skládá ze 3 úkonů: - 1x týdně – vyčištění výměníku – pákou poloautoatického čištění výměníku + kontrola stavu paliva a kontrola množství popele (vše za provozu) - 1 x měsíc/2 měsíce (dle kvality paliva) – odstranění popela z popelníku - doplnění paliva – podle velikosti použitého zásobníku


Dá se použít samotížný systém UT?

Ano, použít se dá. Taková soustava se ovšem obtížně řídí, doporučujeme použít systém doplněný o oběhové čerpadlo řízený prostorovým termostatem. Možnost dobré regulace systému má zásadní vliv na úsporu provozních nákladů.


Co se stane při výpadku elektrické sítě?

Nic zvláštního. Kotel je po dobu výpadku mimo provoz a po naběhnutí sítě kotel automaticky nastartuje aniž by vyžadoval zásah uživatele. Výpadky elektrické energie nebývají časté ani dlouhé, pro všechny případy však doporučujeme pořídit záložní zdroj elektrické energie. Takový benzínový generátor elektrické energie stojí již od 2500.- Kč s výkonem  od 600W k udržení kotle v provozu pro střední dům Vám stačí čtvrtina výkonu takového generátoru.


Popela je za sezónu cca 50 – 70 kg a dá se použít jako výborné hnojivo na zahradu.

Popela je za sezónu cca 50 – 70 kg a dá se použít jako výborné hnojivo na zahradu.


V jaké místnosti se dají pelety skladovat?

Pelety lze skladovat v prostorech s běžnou vzdušnou vlhkostí. Nedoporučují se prostory se zvýšenou vlhkostí a naprosto nevhodné jsou prostory s tekoucí nebo stříkající vodou. Místnost by měla být v blízkosti kotle a přístupná pro zásobování peletami.


Prosím o objasnění. Je možné používat ve vašich kotlích palivo na bázi zemědělských produktů – např. obilí, kukuřice, pelety ze slámy?

Obecně lze říci, že odpady ze zemědělské výroby lze používat k energetickým účelům. Je však potřeba mít na paměti, že všechny tyto produkty se vyznačují několika vlastnostmi (v porovnání s dřevěnými peletami: - podstatně vyšší (6x – 12x) tvorba popela při spalování, - tvorba strusky v popelu - mnohonásobně vyšší emise kysličníku uhelnatého a prachu. Mimochodem – v Seznamu výrobků a technologií – SVT dotačního programu Zelená úsporám – nefiguruje žádný kotel na agro- či alternativní pelety.

V tomto případě opět doporučujeme pro spalování odpadu vznikajícícho při zemědělské produkci kotle VERNER řady A se speciálním hořákem, vyvinutým právě k tomuto účelu.


Prosím o objasnění, jak bych mohl řešit automatickou dopravu pelet do kotle PONAST KP?

Návrh řešení automatické dopravy pelet ke kotli souvisí především se situačním uspořádáním kotelny a prostoru pro skladování paliva. Návrh optimálního řešení takového systému Vám může navrhnout náš specialista v případě, že obdrží e-mailem nebo faxem náčrtek půdorysného uspořádání kotelny a prostoru určeného pro sklad paliva. Obecně lze říci, že se používají čtyři základní systémy: 1. šnekový dopravník 2. pneumatický dopravník 3. kombinace šnekového a pneumatického dopravníku 4. gravitační doprava. Součástí kompletního systému jsou obvykle mechanické, případně pneumatické, díly a elektronický řídící systém.


Mohu v kotli PONAST KP topit dřevem ze zahrádky?

Raději ne!


Lze spalovat pelety vyráběné z různých odpadů (papír, karton, sláma, tráva, odpadní dřevo) v malých peletovacích lisech čínské výroby nabízených několika firmami v ČR?

Spalovat je možné veškeré pelety, které jsou vyráběny z materiálu obsahujícího spalitelné složky. Ve většině případů není tím nejdůležitějším parametrem „možnost spalování“, ale především jde o komfortní vytápění a ekonomickou výrobu tepelné energie při dodržování emisních limitů. V případě výše uvedených materiálů je nutno počítat s podstatně vyšším obsahem popelovin a struskovitou strukturou popela – a tedy s podstatně sníženým komfortem vytápění. Druhým negativem je mnohonásobně vyšší obsah prachových částic v emisích z při použití v kotlích do výkonu cca 100 kW . V tomto případě doporučujeme instaci kotlů zn. VERNER řady A, které jsou vybaveny speciálními samočistitelnými hořáky, umožňujícímikomfortní spalování výše zmíněného paliva s nesníženým komfortem obsluhy oproti spalování dřevních pelet.


Kolik pořebuju prostoru na skladování pelet?

Pro uskladnění 1 tuny pelet je potřeba mít k dispozici prostor o objemu cca 1,5 m3. Pro střední rodinný dům se spotřebou pelet v objemu cca 3 t / rok je tedy potřeba prostor o objemu 4,7 m3.


Kolik pelet potřebuju na zimu?

Hrubým odhadem – pro neizolovaný dům o 150 m2 obytné plochy cca 5 t, pro 250 m2 7 – 7,5 t včetně ohřevu teplé užitkové vody. U moderních domů s dobrou tepelnou izolací se spotřeba pelet pohybuje okolo 2 – 3 t.


Kde koupím pelety – jak je to s balením a dopravou?

Pelety v současné době produkuje a nebo dodáva asi 40 firem v ČR, jejich adresy můžema na vyžádání zaslat. Pelety pro uživatele kotlů PONAST KP dodává i naše společnost. Nejobvyklejším druhem balení v Česku jsou pelety v polyetylenových pytlích po 15 kg (balení na paletách), pro větší instalace v pytlích Big-Bag – 800 – 1000 kg – doprava běžnými nákladními vozidly.


Jaké palivo se dá použít v kotlích PONAST KP?

Kotle řady PONAST KP jsou certifikovány pro spalování dřevních pelet. Lze použít pelety o prům. 6 až 8 mm běžné kvality, není nezbytně nutné používání pelet splňujících normy DIN Plus nebo Önorm.


Jak je možné řešit skladování velkého objemu volně sypaných pelet?

Vycházíme-li z předpokladu, že je „velkým objemem volně sypaných pelet“ myšleno množství pro sezónní spotřebu, lze uvažovat o množství 2 – 8 tun pelet pro rodinné domy. Toto množství reprezentuje potřebu prostoru 3 – 12 m3. Taková množství volně sypaných pelet (obvykle dopravovaných do místa spotřeby cisternovým vozem) lze skladovat různým způsobem: a) samostatná zděná místnost s běžnou vzdušnou vlhkostí nebo b) specielně konstruovaný box pro skladování pelet – dřevěné, kovové nebo smíšené konstrukce, nebo c) samonosná látková sila pro instalaci do krytých prostor, nebo d) zemní sila. Zásobníky (s výjimkou zemních sil) lze umístit do stejného podlaží, ve kterém je umístěn kotel, ale i do podlaží nižšího nebo i vyššího. Systémy skladování lze dodat jako celek nebo jako konstrukční díly pro sestavení sila a připojených automatických dopravníků. Návrh optimálního řešení takového systému Vám může navrhnout náš specialista v případě, že obdrží e-mailem nebo faxem náčrtek půdorysného uspořádání prostoru určeného pro sklad paliva.


Jak často musím do kotle přikládat palivo?

Kotel zaručuje plně automatický provoz – palivo je přikládáno ze zásobníku automaticky podle aktuální spotřeby kotle. Zásobník doporučujeme dimenzovat nejméně na týdenní spotřebu paliva – tzn. pak manuální doplňování v týdenním intervalu, při použití sezónního zásobníku je přísun paliva zcela automatický.


eet