Kontejnerová kotelna KKP


Vnější rozměry (dך×v)mm5900×2400×2600
Tepelný výkonkW50 – 200
Palivo
dřevní pelety
Počet kotlů
1 - 4
Zásobník palivam3max 16
Zásobník paliva externí
ano (max 24 m3)
Napájení
230V/50Hz
 

Kontejnerova Kotelna
Kontejnerova Kotelna
Kontejnerova Kotelna
Kontejnerova Kotelna
   
Provedení

Kotelna je vestavěna do přepravního ISO 20‘ kontejneru (5900×2400×2600 mm) Může být vybavena 1 – 4 ks automatických kotů na pelety KP 50/51/62, dle požadavku i jiné typy KP. Součástí je hydraulický systém, který umožňuje napojení kotlů na topný systém v jednom definovaném místě. Součástí je rovněž systém měření a regulace kotelny. Na přání může být vybavena komunikačním modulem pro vzdálenou správu kotelny. Může být vybavena samostatnými hydraulickými výstupy pro více okruhů se samost. měřením odebraného tepla. Kotelnu lze vybavit rovněž solárním systémem s akumulačním zásobníkem a zásobníkem TUV.


Instalace

Kotelna je kompaktní funkční celek, který umožňuje výrobu tepla z dřevních pelet. Kotelna se umisťuje na připravené betonové patky poblíž vytápěného objektu nebo k místu ukončení tepelného kanálu. Na topný systém se kotelna připojuje prostřednictvím přírubového napojení. Připojení na zdroj elektrické energie - NN 230V/50Hz. Odkouření kotlů – pomocí tříplášťového nerezového komína připevněného k samonosné konstrukci spojené s kontejnerem.


Provoz

Kotelnu lze využít pro zásobování jednotlivého objektu teplem nebo po napojení na tepelnou síť i pro zásobování řady menších objektů. Provoz kotelny je řízen samostatným systémem měření a regulace. Zásobování kotelny palivem se provádí zavážením zásobníku paliva cisternovými vozy s pneumatickým systémem dopravy pelet. Doprava pelet do kotlů - automatická – šnekovou nebo pneumatickou dopravou. Varianta vybavená solárním systémem využívá prioritně tepla získaného ze solárních kolektorů, druhotným zdrojem jsou kotle na pelety.


Dodací lhůty
kotelna v základním provedenícca 3 měsíce
kotelna v zákaznickém provedenícca 4 – 5 měsíců
eet