Virtuální prohlídka prodejny

Návrhy řešení kotelen

Základní sestava kotel + zásobník. Kotel i zásobník jsou umístěny v jedné místnosti.

Pelety se ručně plní do zásobníku z pytlů o hmotnosti do 15kg.
Dimenzování zásobníku odpovídá obvykle periodě plnění 1 týden.

Řešení je vhodné pro výkony kotlů do 30 kW.
řešení kotelny
Základní sestava kotel + zásobník. Kotel i zásobník jsou umístěny v jedné místnosti.

Pelety se ručně plní do zásobníku z pytlů o hmotnosti do 15kg.
Dimenzování zásobníku odpovídá obvykle periodě plnění 1 týden.

Řešení je vhodné pro výkony kotlů do 30 kW.
řešení kotelny
Základní sestava kotel + zásobník. Kotel i zásobník jsou umístěny ve vedlejších místnostech.

Pelety se ručně plní do zásobníku z pytlů o hmotnosti do 15kg.
Dimenzování zásobníku odpovídá obvykle periodě plnění 1 týden.

Řešení je vhodné pro výkony kotlů do 30 kW.
řešení kotelny

Základní sestava kotel + zásobník.
Kotel i zásobník jsou v dosahu podavače pelet, podmínkou však není umístění provozního zásobníku v bezprostřední blízkosti  kotle. Řešení lze využít i v jedné místnosti, kde je z původu stísněných prostorových poměrů řešit atypické rozmístění pro zachování přístupu ke kotli a zásobníku.

Pelety se ručně plní do zásobníku z pytlů o hmotnosti do 15kg.
Dimenzování zásobníku odpovídá obvykle periodě plnění 1 týden.

Řešení je vhodné pro výkony kotlů do 30 kW.řešení kotelny

V tomto případě je nahražen provozní  zásobník silem na pelety.
Konfiguraci lze použít jen v případě bezprostřední blízkosti kotelny a skladu paliva.

Pelety jsou automaticky odebírány ze sila a dodávány do podavače hořáku.
Doporučujeme čtvercový tvar o max. velikosti 2,3m x 2,3m, aby délka podavače nebyla delší než 3000mm.

Silo se plní peletami pneumatickým systémem z cisternového auta.

Řešení je vhodné pro všechny výkony a typy kotlů.


řešení kotelny

V tomto případě je nahražen provozní zásobník "látkovým silem na pelety".
Výhodou je snadné a rychlé zbudování sila díky montáži z připravených dílů.
Sila jsou standardně dodávána v objemech 1 – 3 – 4,5 t pelet.

Lze použít jen v případě bezprostřední blízkosti kotelny a skladu paliva tak, aby délka podavače nebyla delší než 3000mm.

Silo může být plněno pouze z cisternového vozu s pneumatickou dopravou pelet.

Řešení je vhodné pro všechny výkony a typy kotlů.


řešení kotelny
Pro lepší využití prostoru (v obdélníkové místnosti) se používá stavebnicového systému vynášecích žlabů. Žlaby se vyrábějí v délkách 1500, 1000 a 500 mm, lze sestavit žlabový dopravník od 500 do 6500mm. Na výstupu žlabového dopravníku je připojeno sběrné místo - adaptér pro šnekový dopravník, ze kterého jsou pelety odebírány přímo do kotle.

Lze použít jen v případě bezprostřední blízkosti kotelny a skladu paliva tak, aby délka podavače od adaptéru ke kotli nebyla delší než 3000mm.

Silo může být plněno cisternovým vozem, v případě umístění v prostorách pod úrovní venkovního terénu i gravitačním způsobem pomocí shozu paliva.

Řešení je vhodné pro všechny výkony a typy kotlů.
řešení kotelny
Řešení určené pro zákazníky s nejvyššími nároky na komfort obsluhy zahrnuje:

  • automatický kotel na pelety s motorickým čištěním výměníku a vynášením popela z kotle
  • řídící sytém kotle s možností ovládání několika otopných okruhů
  • pneumatický systém dopravy pelet do provozního zásobníku kotle
  • silo na pelety v libovolném provedení (látkové, zděné, ocelové konstrukce, podzemní) se systémem pro plnění paliva z cisterny

Řešení je vhodné především pro domovní kotelny větších rodinných domů.
Řešení určené především pro kotelny vyšších výkonů – lze použít pro zásobování kotelny z velkoobjemových vaků typu big-bag v průmyslových a zemědělských objektech s dostatečnou stavební výškou kotelny.
Řešení určené především pro kotelny vyšších výkonů – lze použít pro zásobování kotelny z plastových nebo ocelových sil na pelety v průmyslových a zemědělských objektech.
eet