Kotlíková dotace

Projekty EU

„Modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla“

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je zpracování teoretické části proudění spalin a částic ve výměníku tepla, provedení výpočtu základní stávající varianty geometrie výměníku a geometrie trubky s vestavbou. Po konzultaci a vyhodnocení výsledků bude navrženo řešení s novými variantami geometrie výměníku a trubky s vestavbou. Při řešení budou využity moderní prostředky matematického modelování metodou konečných objemů aplikovaných na reálné geometrii pro výpočet proudění spalin a částic ve výměníku tepla. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je prostřednictvím matematického modelování proudění spalin na stávajících zařízeních vytvořit návrh nové konstrukce kotlového tělesa a simulovat proudění spalin s cílem vyvinout nové konstrukční řešení proudění vody přes výměník a proudění spalin s částicemi v trubce výměníku tak, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný a moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie. zobrazit »

Intenzifikace využití podnikového informačního systému

Rozšíření funkcionality podnikového informačního systému a dalšího SW a HW. покрывало на кровать купить zobrazit »

Poradenství

Poradenství pro inovaci automatických kotlů na OZE zobrazit »

Energetické poradenství ve Valašském Meziříčí bezplatně

Poskytování bezplatného poradenství v oblasti energetiky.zobrazit »

Rozšíření využití ICT pro zefektivnění řízení firmy

Rozšíření využití ICT pro zefektivnění řízení firmy a inovace výrobků společnosti PONAST spol. s r.o.zobrazit »

Školení je šance

Školení a rozvoj lidských zdrojů je cesta k vyšší konkurenceschopnosti firmy PONAST spol. s r.o.zobrazit »
eet