Virtuální prohlídka prodejny

Skladovací systémy


šnekové

DOPRAVNÍ SYSTÉMY - ŠNEKOVÉ

Pro dopravu pelet ke kotli nebo do provozního zásobníku kotle využívají šnekový dopravník. Lze použít pro všechny výkony kotlů a kotelen.

Šnekový dopravník pro:
  • Pevné silo se sběračem
  • Látkové silo se sběračem

Vynášecí šnek a šnekový adaptér

pneumatické

DOPRAVNÍ SYSTÉMY - PNEUMATICKÉ

Pro dopravu pelet do provozního zásobníku kotle využívají PROUDĚNÍ VZDUCHU  V DOPRAVNÍCH HADICÍCH.Je sestaven z dmychadla (ventilátoru), cyklony, dopravních hadic, odběrné sondy (adaptéru) a řídícího systému. Pneumatické dopravník pelet se s výhodou používají především pro výkony kotlů do 30 kW při instalacích, kde nelze sklad pelet umístiti v blízkosti kotle.

Lze použít POUZE PRO PELETY DO PRŮMĚRU 6 mm !!!

Šnekový dopravník pro:
  • Pevné silo s pneumatickým adaptérem
  • Látkové silo s pneumatickým adaptérem
  • Pevné silo s vynášecím šnekem a s pneumatickým adaptérem
  • Pevné silo s odběrným zařízením typu „krtek“
  • Podzemní silo
V případě že silo nesousedí s kotelnou lze použít pneumatickou dopravu. Pneumatická doprava řeší stranovou i výškovou dopravu paliva do max. vzdálenosti 15m hadic a převýšení 4,5m. Na žlabový systém může byt napojena pneumatická doprava přes adaptér pro pneumatickou dopravu. Pohon žlabového dopravníku a pneumatické dopravy je synchronizován a ovládán přes řídící jednotku pneumatické dopravy.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Zásobník pro pneu dopravu
4. Cyklona
5. Turbína
6. Hadice antistatická
7. Oko upevňovací
8. Adaptér pro pneumatický podavač
9. Motor
10. Hřídel motoru adaptéru
11. Šnekovnice žlabu
12. Žlab 500, žlab 1500
13. Ložisko zadní
14. Závěs tlumicí
15. Víko
16. Spojka tlaková
17. Trubka přípojná
dům
Pneumatická doprava + krtek. Krtek je odběrné zařízení ovládané řídící jednotkou pneumatické dopravy vhodné pro plochu2,5 x 2,5 m. Při větší nebo obdélníkové geometrii skladu paliva by měly být vybudovány úkosy (pod úhlem 45°C) ke zmenšení pracovní plochy na maximální rozměr (2,5x2,5m) nebo na přibližnou čtvercovou plochu. V koutech prostoru mohou být použity trojúhelníkové úkosy.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Zásobník pro pneu dopravu
4. Cyklona
5. Turbína
6. Hadice antistatická
7. Oko upevňovací
8. Krtek
9. Závěs tlumicí
10. Závěsné oko
11. Víko
12. Spojka tlaková
13. Trubka přípojná
14. Trubka prodlužovací
dům
V případě že silo nesousedí s kotelnou lze použít pneumatickou dopravu. Pneumatická doprava řeší stranovou i výškovou dopravu paliva do max. vzdálenosti 15m hadic a převýšení 4,5m.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Zásobník pro pneu dopravu
4. Cyklona
5. Turbína
6. Hadice antistatická
7. Oko upevňovací
8. Sběrač pro pneu dopravu
9. Závěs tlumicí
10. Víko
11. Spojka tlaková
12. Trubka přípojná
dům
Pokud je silo umístěno nad kotelnou lze použít žlaby a adapter gravitační. Chod pohonu řídí snímač hladiny, který je instalované na zásobníku. Na snímači hladiny lze nastavit doba a frekvence plnění.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Zásobník pro pneu dopravu
4. Snímač hladiny paliva
5. Flexibilní hadice
6. Adaptér gravitační
7. Motor
8. Hřídel motoru adaptéru
9. Šnekovnice žlabu
10. Žlab 1500, žlab 1500 mm
11. Ložisko zadní
12. Závěs tlumicí
13. Víko
14. Spojka tlaková
15. Trubka přípojná
dům
Uskladnění pelet mimo objekt v zemním sile. Pelety lze transportovat ze sila pouze pneumatickou dopravou.

pudorys
1 Kotel
2 Podavač P1
3 Zásobník pro pneu dopravu
4 Cyklóna
5 Turbína
6 Hadice antistatická
7 Oko upevňovací
8 PVC trubka 150
9 Kryt plnicího otvoru
10 GEO - zemní silo na pelety
Základní parametry podzemního sila GEO:
Typ Objem Hmotnost pelet průměr výška
GEO 8-T2 8m3 4 t 235cm 290cm
GEO11-T2 11m3 6 t 235cm 370cm
eet