Virtuální prohlídka prodejny

Skladovací systémy


šnekové

DOPRAVNÍ SYSTÉMY - ŠNEKOVÉ

Pro dopravu pelet ke kotli nebo do provozního zásobníku kotle využívají šnekový dopravník. Lze použít pro všechny výkony kotlů a kotelen.

Šnekový dopravník pro:
  • Pevné silo se sběračem
  • Látkové silo se sběračem

Vynášecí šnek a šnekový adaptér

pneumatické

DOPRAVNÍ SYSTÉMY - PNEUMATICKÉ

Pro dopravu pelet do provozního zásobníku kotle využívají PROUDĚNÍ VZDUCHU  V DOPRAVNÍCH HADICÍCH.Je sestaven z dmychadla (ventilátoru), cyklony, dopravních hadic, odběrné sondy (adaptéru) a řídícího systému. Pneumatické dopravník pelet se s výhodou používají především pro výkony kotlů do 30 kW při instalacích, kde nelze sklad pelet umístiti v blízkosti kotle.

Lze použít POUZE PRO PELETY DO PRŮMĚRU 6 mm !!!

Šnekový dopravník pro:
  • Pevné silo s pneumatickým adaptérem
  • Látkové silo s pneumatickým adaptérem
  • Pevné silo s vynášecím šnekem a s pneumatickým adaptérem
  • Pevné silo s odběrným zařízením typu „krtek“
  • Podzemní silo
Základní sestava kotel + zásobník. Pelety se ručně plní do zásobníku v PE pytlích po 15kg.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Zásobník
 
dům
V tomto případě je nahražen zásobník "silem". Lze použít jen v případě bezprostřední blízkosti kotelny a skladu paliva. . Pelety jsou automatický odebíraný podavačem do kotle Doporučujeme čtvercový tvar o max. velikosti 2,3m x 2,3m, aby délka podavače nebyla delší než 3000mm . Silo se plní peletami cisternovým vozem nebo ručně pomocí PE pytlů.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Sběrač pro šnekový podavač - pevné silo
4. Závěs tlumicí
5. Víko

6. Spojka tlaková
7. Trubka přípojná
8. Trubka prodlužovací
9. Revizní otvor
dům
Snadné a rychlé zbudování sila pomocí látkového sila. Silo může být plněno pouze
cisternovým vozem.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Sběrač pro šnekový podavač - pevné silo
4. Silo látkové
5. Víko

6. Spojka tlaková
7. Trubka přípojná
dům
Pro lepší využití prostoru (v obdelníkové místnosti) se používá stavebnicového systému žlabu. Žlab 1500, žlab 1000, žlab 500 se kterého lze sestavit žlabový dopravník od 500 do 6500mm. Na výstupu žlabového dopravníku je sběrné místo - adaptér pro šnekovy dopravník, se kterého jsou pelety odebírány do kotle.

pudorys
1. Kotel
2. Podavač P1
3. Adaptér pro šnekový podavač
4. Motor
5. Hřídel motoru adaptéru
6. Šnekovnice žlabu
7. Výsyp ruční
8. Žlab 1500, žlab 1500
9. Ložisko zadní
10. Závěs tlumicí
11. Víko
12.Spojka tlaková
13. Trubka přípojná
dům
eet