Virtuální prohlídka prodejny

Termo program

Společnost PONAST je jediným českým specializovaným výrobcem automatických kotlů na peletky a dodavatelem řady souvisejících zařízení, která v kombinaci s kotlem přinášejí uživateli očekávaný provozní komfort.

Široké možnosti použití kotlů KP

V případě zájmu o topení biomasou se obraťte na nás prostřednictvím  některého z našich obchodních a servisních partnerů v ČR nebo partnerů v zahraničí.


Vlastnosti kotlů a otopných systémů s kotly na pelety řady KP

Kotle řady KP procházejí neustálým vývojem pro dosažení maximálního komfortu a ekonomiky provozu.


 Ve společnosti PONAST spol. s r.o. probíhá nepřetržitá inovace kotlů a jejich příslušenství.
V letech 2008 – 2010 inovace probíhala v rámci projektu „Vývoj kombinovaných kotelen s využitím obnovitelných zdrojů energie", který byl podporován formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v programu IMPULS.

V průběhu realizace projektu proběhla řada zkoušek využití alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Dále byla vyvinuta nová typová řada kotlů KP – konkrétně KP 12, KP 22 a KP 62. Byl také vyroben prototyp kombinované kotelny s využitím kotlů KP nové typové řady a solárních kolektorů. Tento prototyp včetně kotlů nové typové řady je umístěn ve zkušebním provozu v sídle společnosti PONAST spol. s r.o. a je možné ho po předem dohodnuté schůzce shlédnout.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“.


 

eet