Virtuální prohlídka prodejny

Lanové propojky a třmeny

Schvalování
Ocelové propojky a lanová propojení výrobce Ponast spol. s r.o., jsou k použití u ČD schválena zaváděcím listem sdělovací a zabezpečovací techniky ZL 6/1998-SZ.
Popis a použití výrobku je popsáno v Technických podmínkách
Popis
Propojky a lanová propojení slouží k vyloučení přechodových odporů vodivého mechanického styku kolejnic a propojení výstroje kolejových obvodů s kolejnicemi a propojení kolejnic, které na sebe stavebně nenavazují.
Rovněž se používají k uzemnění vodivých konstrukcí ke kolejnicím. Třmeny slouží k vedení lanových propojení mezi kolejnicemi přichycením k pražcům.
Typové označení, rozměry a provedení vyráběných propojek a lanových propojení
přesně odpovídají příslušným ustanovením předpisu ČD T120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků - č.j. 57002/05 - O14, který je účinný od 1.1.2007.
Vyobrazení lanových propojek:
Vyobrazeny jsou lanové propojky běžně vyráběné. Podohodě je možno dodat lanové propojky zhotovené dle přání zákazníka.

Náhrada středových lanových propojení plochou ocelí:
Ocelové propojení PH 2x14/65 - č.v. 12106
nahrazuje lanové propojení LH 2x 14/65

Ocelové propojení PH 4x14/65 - č.v. 12101
nahrazuje lanové propojení LH 4x 14/65, nebo LH 3x 14/65

Ocelové propojení PH 2x20/65 - č.v. 12116
nahrazuje lanové propojení LH 2x 20/65

Ocelové propojení PH 4x20/65 - č.v. 12117
nahrazuje lanové propojení LH 4x 20/65

Lanové třmeny:
Lanové třmeny se používají k vymezení a zajištění polohy propojovacích lan v kolejišti. Jejich umístění je navrženo tak, aby lana nebránila v podbíjení kolejového svršku a zároveň nemohlo dojít k jejich poškození. Díly třmenů jsou posuvné, ustavení ve správné poloze zajištěno šrouby. Všechny díly jsou povrchově galvanicky upraveny.
Jsou použitelné pro všechny způsoby kontaktních systémů.

Vyobrazení připojení a zajištění polohy lan s narážecími kolíky k LIS


Vyobrazení připojení a zajištění polohy lan k LIS v systému SK/DSK


Vyobrazení vyráběných třemů: TŘMEN PV - kotevní vrchní č.v. 12107

TŘMEN VV - výhybkový vrchní č.v. 12102, TŘMEN KV - kolejový vrchní č.v. 12103

TŘMEN VB - výhybkový boční č.v. 12104, TŘMEN KB - kolejový boční č.v. 12105

Příjem a vyřizování objednávek:

Objednávky přijímá a vyřizuje přímo středisko výroby
telefon: 571 688 302
e- mailem: vyroba@ponast.cz

Kolejnicový kontaktní systém SK/DSK

Schvalování
Kolejnicový kontaktní systém SK, DSK dodavatele Ponast spol. s r.o., je schválen zaváděcím listem sdělovací a zabezpečovací techniky ZL 13/2000-SZ,
Lanové propojky a propojení zakončená kabelovými oky výrobce Ponast spol. s r.o., jsou k použití schválena zaváděcím listem sdělovací a zabezpečovací techniky ZL 27/2000-SZ
Popis
Kolejnicové kontakty a lanové propojky SK a DSK jsou určeny pro dokonalé a opakovatelné elektrické propojení míst v kolejových obvodech elektrických železničních tratí. Výhodou spojení pomocí těchto kontaktů a propojek je snadná demontáž a montáž elektrických propojení. Spojení je vyrobeno z nerezavějících materiálů, má velkou spolehlivost a dlouhou životnost.
Montáž kontaktů a propojek se provádí pomoci hydraulického nářadí a není závislá na počasí. Před montáží není potřeba kolejnici nijak specielně opracovávat. Všechny součástky jsou z nerezavějící zušlechtěné oceli.
   
Upozornění!
Připojování oka propojení pomocí samojistné matice (jak je znázorněno na obrázku výše) je je dovoleno nejdéle do konce roku 2008. Jinak se oko připevní pomocí matice s kontramaticí.

Typové označení, rozměry a provedení vyráběných propojek a lanových propojení
přesně odpovídají příslušným ustanovením předpisu ČD T120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků - č.j. 57002/05 - O14, který je účinný od 1.1.2007.
Vyobrazení lanových propojek:
Vyobrazeny jsou lanové propojky běžně vyráběné. Podohodě je možno dodat lanové propojky zhotovené dle přání zákazníka.
Příjem a vyřizování objednávek: Objednávky přijímá a vyřizuje přímo středisko výroby
telefon: 571 688 300 a nebo 571 688 302
faxem: 571 688 161

Kontakt

Tel: 571 688 304 / Mail: vyroba@ponast.cz

Zabezpečovací zámky

Zabezpečovací zámky Jde o zařízení, u něhož tzv. závislosti jsou uskutečňovány mechanickými prvky a rovněž i jejich obsluha je mechanická.
Z hlediska zabezpečování dopravy zaručují správnou polohu výměn a vzájemné závislosti návěstidel na výměnách, výkolejkách, kolejových zábranách, případně na přejezdových zabezpečovacích zařízeních.

Jednoduchý výměnový zámek
Č.výkr. : 04503 e
Zajišťuje přilehlý jazyk výměny tak, aby byl pevně přidržován k opornici. Je trvale namontován na výměně.
Jednoduchý zámek sestává z litinové kostry,z vlastního zámku s klíčem, dvou připevňovacích šroubů, jež svírají patu opornice a ze závěrného háku, který je otáčivý kolem vodorovné osy a přidržuje jazyk výměny k opornici.
Výměnový zámek zaručuje:
- snadnou montáž na opornici
- znemožnění vyjmutí klíče ze zámku, není-li jazyk ve správné poloze držen závěrným hákem
- znemožnění odebrání výměnového zámku, je-li výměna uzamknuta
- znemožnění odemknutí jiným klíčem, čímž vylučuje přestavění výměn nepovolanými osobami.

Jednoduchý výměnový zámek odtlačný

Č.výkr. : 04503 g
Na rozdíl od výměnového zámku jednoduchého je vodorovné prodloužení stojaté části háku otočeno směrem k vlastnímu zámku a opírá se o vnitřní hranu jazyka odchýleného od opornice. Přiléhá-li jazyk k opornici, nelze odtlačný zámek uzamknout.

Kontrolní výměnový zámek
- univerzální (č.výkr. : 04503 f )
- odtlačný (č.výkr. : 04503 h )
Má vlastní zámek se dvěma klíči uspořádaný tak, že jej lze uzamknout a vyjmout z něho kontrolní klíč jen tehdy, byl-li do zámku dříve zasunut a v něm uzamčen klíč ze zámku závislé výměny.

Náhradní díly č. výkresu
Vnitřní jednoduchý zámek k vým. zámku 04505 a
Vnitřní kontrolní zámek k vým. zámku 04504 a
Výměnový zámek odtlačný PHS 04511 a,b
Regulační matka 04503 D5
Horní schránka pro jednoduchý zámek 04503 D8
Horní schránka pro kontrolní zámek 04503 D9
Ruční páka 04503 D10
Plombovací šroub 04503 D11
Zavěrák 04503 Ds1
Hákový šroub 04503 D6a
Matice k hákovému šroubu 04503 D7
Šroub M 8 x 20 04503 D12
Pojistka 04503 D16
Klíč. trn kontrol. zámku 04504 D3
Klíč výměn. zámku typ 1 - 96 04504 D11
Klíč. trn jednoduchého zámku 04505 D3
Výměnový klíč prodloužený typ 97 V 12010


Ústřední zámek

Ústřední zámek je pomocná závěrová skříňka klíčová. Sestává z jedné nebo několika řad dílčích zámků a jednoho nebo několika výsledných zámků. Ústřední zámek je vhodný jako pomocné zařízení tam , kde je potřeba jedním (výsledným ) klíčem zřídit více závislostí pro určitou vlakovou cestu. Používá se rovněž pro zřízení závislosti výměn na návěstidlech tam, kde nejsou pákové přístroje se závěrovou skříní.

Vyráběné kombinace č. výkresu
2 : 1 06121
4 : 2 06112
6 : 4 06113
10 : 4 06114
10 : 6 06115
10 : 8 06137
12 : 6 06116
15 : 6 06120
15 : 10 06126
16 : 8 06132
24 : 12 06130

Jiné kombinace po dohodě.
- přísluší závorový šroub ústředního zámku - č.výkresu 06109 D 21b

Kontakt

Tel: 571 688 304 / Mail: vyroba@ponast.cz

Krycí ocelové výrobky

Žlaby ocelové s poklopy
Technický popis: Slouží k ochraně drátových táhel, vedených pod kolejemi nebo pod výhybkami. Žlab sestává ze dvou plechových bočnic, spojených ocelovými rozpěrkami a poklopu ze žebrovaného plechu.

Poklopy jsou děleny po délkách 1 m, proti bočnímu sjetí mají přivařeny omezovací úhelníčky. Pro délku trasy větší než 3 m se žlaby mohou vzájemně propojovat spojovacími plechy, které se přišroubují na bočnice.

Dodávají se na zvláštní objednávku. Otvory pro šrouby k vzájemnému spojení žlabů se provádějí až při montáži nebo na zvláštní objednávku.

Povrchová úprava: Asfaltový lak A1010.
Rozměry žlabu jsou dány světlostí a/b [ mm ] a délkou [ m ]. Rozměr c [ mm ] udává šířku poklopu.

Rozměry (mm) Číslo výkresu žlabu pro délku
a/b c 1 m 2 m 3 m
200/200 250 03234a 03232a 03233a
200/300 250 03234b 03232b 03233b
200/300 350 03234c 03232c 03233c
200/300 350 03234d 03232d 03233d
300/400 350 03234e 03232e 03233e
400/400 450 03234f 03232f 03233f
400/400 450 03234g 03232g 03233g
400/500 450 03234h 03232h 03233h
500/500 550 03234i 03232i 03233i

Žlab ocelový - zvětšit
Poznámka: Žlab ocelový s poklopem je kompletním celkem, proto ke žlabu dané délky se současně dodává příslušný počet poklopů.

Poklopy ocelové
Technický popis: Slouží k zakrytí betonových rámů umístěných nad odbočnými body drátovodů, v místech drátovodných kladek, napínačů drátů, kabelových rozdělovačů apod. Rozměry poklopů * odpovídají rozměrům příslušných betonových rámů.

Každý poklop je pro zvednutí opatřen výsuvnou úchytkou.

Materiál: Ocelový plech žebrovaný ( nebo slzičkový ), síla 4 mm.
Povrchová úprava: Asfaltový lak A1010, event. jiný druh barvy dle objednávky.

Rozměr (mm) a x b č.výkresu
350 x 410 00036 - A
270 x 450 00036 - B
530 x 530 00036 - C
370 x 550 00036 - D
450 x 550 00036 - E
550 x 550 00036 - F
450 x 580 00036 - G
550 x 750 00036 - H
750 x 750 00036 - I
380 x 850 00036 - J
950 x 950 00036 - K
250 x 410 00036 - L
1000 x 1000 00036 - M
1060 x 1060 00036 - NPoznámka :*...dle zakázky mohou být dodány poklopy i jiných rozměrů

Kontakt

Tel: 571 688 304 / Mail: vyroba@ponast.cz

Ceník»


eet