Virtuální prohlídka prodejny

Novinky

Automatický kotel VERNER A602 pro spalování dřevních a rostlinných pelet a obilí

Společnost PONAST ve spolupráci s firmou VERNER SK přivedla na trh automatický kotel pro spalování dřevních a rostlinných pelet s typovým označením A602. Kotel je nástupcem úspěšných kotlů pro alternativní paliva VERNER A501.

Jádrem konstrukce kotle je jednotahový výměník fy PONAST, bez obratových komor, které by bylo nutné čistit, je vybaven standardně automatickým čištěním výměníku i vynášením popela do externí popelové nádoby a modulární řídící elektronikou s barevným dotykovým displejem.

Kotel je osazen deskovým hořákem zcela nové konstrukce, jehož vývoj byl založen na poznatcích velmi úspěšných kotlů VERNER A25 a A 50 a dalších odvozených variant. Vyznačuje se především schopností spalovat pelety s vysokou tvorbou a spékavostí popela.

Kotel lze regulovat v deseti výkonových hladinách přičemž v celém výkonovém spektru dosahuje velmi vyrovnaných emisních i účinnostních parametrů.

Technické parametry:                                                 DŘEVNÍ PELETY                ROSTLINNÉ PELETY

Jmenovitý výkon (kW)                                                                60                                          58
Minimální výkon (kW)                                                                 15                                          15
Emisní třída                                                                                 5                                             3

Palivo se do hořáku dostává pomocí šnekového dopravníku ze samostatně stojícího zásobníku paliva. K dispozici jsou standardní typy zásobníků, případně speciální zakázková řešení zásobníků.
Je možné rovněž podávání paliva z velkoobjemových sil umístěných vně kotelny.

Součástí standardní konfigurace kotle je možnost řízení kaskády kotlů a rozhraní pro připojení kotle na internet za účelem jeho kontroly a ovládání, řízení dvou otopných okruhů a ohřevu teplé vody nebo akumulační nádrže. Vzhledem k modulárnímu řešení řídícího systému je možné rozšíření pro další otopné okruhy, řízení solárního systému a dohled pomocí GSM – mobilní sítě.

 

eet