Novinky

Kotlíkové dotace 2019

Státní fond životního prostředí spustil třetí, poslední vlnu Kotlíkových dotací, která se do října 2019 převalí přes všechny kraje České republiky. Nepropásněte svoji příležitost získat dotace na výměnu Vašeho tepelného zdroje, proto si projděte několik užitečných informací, jak vyměnit Váš starý kotel za nový bez toho, že by to výrazně zatížilo Váš rodinný rozpočet. ZDE klikněte...

1.       Zkontrolujte, zda-li Váš starý kotel splňuje pouze nižší než 3. emisní třídu. Na kotle 3. a vyšší   emisní třídy se Kotlíkové dotace  nevztahují.

 

2.       Pořiďte fotodokumentaci, jak je Váš starý kotel, který budete měnit, připojen na otopnou soustavu a komínové těleso, doložte i foto ze přední strany kotle

 

3.       Pořiďte fotodokumentaci tohoto starého kotle, který je již odpojen od otopné soustavy a komínového tělesa a je připraven k odvozu na ekologickou likvidaci

 

4.       Nechte si vystavit dokument potvrzující ekologickou likvidaci starého kotle

 

5.       K žádosti o dotaci nezapomeňte doložit Doklad o kontrole technického stavu a provozu starého kotle (revize)

 

6.        Zkontrolujte na stránkách https://svt.sfzp.cz, zda-li je nový tepelný zdroj na seznamu výrobků, na které se dotace vztahují. Všechny teplovodní kotle PONAST splňují podmínky pro přidělení dotací.

 

7.       Podrobně studujte pokyny o podmínkách a výšce přidělovaných dotací na stránkách „kraje“ do jehož působnosti spadáte. V jednotlivých krajích se mohou některé podmínky, požadavky, výška dotací a způsob příjmu žádostí lišit

 

                 

                Kotlíková dotace 2019 - vyhlášení a příjem žádostí podle krajů

 

kraj

vyhlášení

příjem žádostí

Moravskoslezský

10. dubna

od května

Karlovarský

duben

květen

Olomoucký

30. dubna

4. června

Středočeský

květen

3. června

Liberecký

červenec - polovina

září

Jihočeský

srpen - září

říjen

Jihomoravský

srpen - září

říjen

Ústecký

16. září

říjen

Vysočina

září

říjen

*Královehradecký

září

říjen

Pardubický

září

říjen

Plzeňský

září

říjen

Zlínský

září

říjen

 

*V Královehradeckém kraji bude v květnu vyhlášena tzv. malá výzva, kde bude uspokojeno asi 100 žadatelů s již instalovanými tepelnými zdroji z důvodu nevyčerpání prostředků z 2. vlny kotlíkových dotací

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY v souvisloti s Kotlíkovými dotacemi 2019 v Moravskslezském kraji

 

 

Termíny vyhlášení a příjmu žádostí byly v březnu 2019 telefonicky ověřeny u odpovědných pracovníků příslušných krajských úřadů. Společnost PONAST spol. s r.o. nenese zodpovědnost za případné změny výše uvedených termínů

 

eet