Virtuální prohlídka prodejny

Hydrant podzemní DN 80 - PN 10

Použití:

Hydrant podzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řadů ve všech povětrnostních podmínkách. Používá se všude tam, kde to vyžadují uliční a provozní poměry. Je zabudován ve svislé poloze vřetena, převážně na patkové koleno. Hydrant podzemní se montuje pod úrovní terénu především pro protipožární účely.

Popis:

Hydrant podzemní se ovládá hydrantovým klíčem a odběr vody je podmíněn použitím hydrantového nástavce. Hydrant je chráněn hydrantovým poklopem. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 1,0 MPa (PN 10). Hydrant je zkoušen dle ČSN 13 3060 na pevnost a nepropustnost přetlakem 1,5 MPa po dobu 2 minut a dále na těsnost uzávěru přetlakem 1MPa po dobu 4 minut. Značení odpovídá technickým předpisům podle ČSN 13 6602. Připojovací příruba DN 80 odpovídá ČSN 13 1060.Hydranty se dodávají kompletně smontované a vyzkoušené. Hydrantový klíč pro ovládání se dodává na zvláštní objednávku.

Materiál:

Hlavní díly hydrantu jsou vyrobeny z šedé litiny ČSN 42 2415. Matice vřetena a sedlo ventilu jsou z mosazi dle ČSN 42 3223. Vřeteno hydrantu je z mosazi dle ČSN 42 3234 (v provedení EKO z materiálu nerez dle ČSN 17 021.1). Táhlo ventilu je z ocelové trubky dle ČSN 42 5710. Těsnění pístu a těsnění uzávěru pístu je ze speciální pryže hygienicky nezávadné. Opracované a smontované díly hydrantu jsou vně natřeny hygienicky nezávadným asfaltovým lakem A 1010.

Provedení:

Pro náročnější zákazníky se vyrábí v provedení EKO - nástřik komaxitem jak vnějšího, tak vnitřního povrchu. Na šroubové spojení a vřeteno hydrantu je použit materiál nerez řada 17.

Sortiment:

Krycí hloubka potrubí ( mm ) Celková délka L ( mm ) Hmotnost ( kg )
1000 720 ± 30 62
1250 970 ± 30 66
1500 1220 ± 30 70
eet