Virtuální prohlídka prodejny

Přírubová kolena

Použití:

Přírubová kolena slouží k dopravě kapalných hmot, pokud tato hmota nepůsobí agresivně na litinu a těsnění. Používají se hlavně při montáži hydrantů. Pracovní přetlak je max. 1,25 MPa.

Popis:

Přírubová kolena se vyrábějí bez patky, s patkou nebo s oboustrannou patkou pro vnitřní průměr potrubí DN 80 a 100 mm. Pro zkoušení kolena platí zásady uvedené v normě ČSN 42 1241. U každého kolena se zkouší pevnost a nepropustnost vodním tlakem. Zkouška se provádí zkušebním přetlakem 1,7 MPa a to po dobu minimálně 30 sec. Nátěr kolena je proveden hygienicky nezávadným asfaltovým lakem A 1010. Vnitřní plochy, které jsou ve styku s pitnou vodou jsou bez nátěru - kovově čisté. Pro náročnější zákazníky se provádí komaxitování povrchu.

Materiál:

Přírubová kolena se odlévají z šedé litiny dle ČSN 42 2415. Nejmenší pevnost litiny v tahu je 150 Mpa.


Obchodní zastoupení:


eet