Virtuální prohlídka prodejny
poptávka

ISOVER N 20x600x1200

Katalogové číslo: MTIZ0011
SVT:

Tepelná izolace instalovaná na přední straně kotle a nad víkem kotle.

Parametr Hodnota
tloušťka (mm) 20
Deklarovaný tepelný odpor RD (m2.K. W-1) 0,55
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (W. m-1.K-1) 0,036
Měrná tepelná kapacita cd (J . kg-1.K-1) 800
eet