Virtuální prohlídka prodejny
poptávka

ORSIK 40x600x1200

Katalogové číslo: MTIZ0014
SVT:

Tepelná izolace instalovaná ve víku kotle.

Parametr Hodnota
tloušťka (mm) 40
Deklarovaný tepelný odpor RD (m2.K. W-1) 1,05
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (W. m-1.K-1) 0,038
Měrná tepelná kapacita cd (J . kg-1.K-1) 800
eet