Virtuální prohlídka prodejny
poptávka

ORSIK 80x600x1200

Katalogové číslo: MTIZ0015
SVT:

Tepelná izolace instalovaná v opláštění kotle. Tento typ se používá v předním, zadním a bočním krytu kotle. 

Parametr Hodnota
tloušťka (mm) 80
Deklarovaný tepelný odpor RD (m2.K. W-1) 2,10
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (W. m-1.K-1) 0,038
Měrná tepelná kapacita cd (J . kg-1.K-1) 800
eet