Virtuální prohlídka prodejny

Projekty EU

„Měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení“

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování. Zkoušky budou prováděny na zkušebních zařízeních upravených pro tento typ zkoušek ve zkušebně tepelných a ekologických zařízení. Zkušební zařízení bude dimenzováno dle typu a výkonu kotle. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je protokol o informační zkoušce, vyhodnocení výsledků zkoušek a osvědčení o zkoušce dle ČSN EN 303-5:2013 pro teplovodní kotle na tuhá paliva VERNER A302 resp. VERNER A602 s automatickou dodávkou paliva s takovými výsledky, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný, moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

eet