Virtuální prohlídka prodejny

Projekty EU

„Modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla“

Popis projektu / operace: Předmětem projektu je zpracování teoretické části proudění spalin a částic ve výměníku tepla, provedení výpočtu základní stávající varianty geometrie výměníku a geometrie trubky s vestavbou. Po konzultaci a vyhodnocení výsledků bude navrženo řešení s novými variantami geometrie výměníku a trubky s vestavbou. Při řešení budou využity moderní prostředky matematického modelování metodou konečných objemů aplikovaných na reálné geometrii pro výpočet proudění spalin a částic ve výměníku tepla. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem projektu je prostřednictvím matematického modelování proudění spalin na stávajících zařízeních vytvořit návrh nové konstrukce kotlového tělesa a simulovat proudění spalin s cílem vyvinout nové konstrukční řešení proudění vody přes výměník a proudění spalin s částicemi v trubce výměníku tak, aby byl podpořen obecný cíl - vyrábět a prodávat vysoce konkurenceschopný a moderní a trhem požadovaný výrobek. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.