AUTOMATICKÉ KOTLE

HOTLINE 800 700 068
Virtuální prohlídka

Celkem produktů: {{ produktyCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem kategorií: {{ kategorieCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem článků: {{ clankyCelkem }}

Zobrazit vše
cz
en

„Posílení a upevnění pozice automatických kotlů na obnovitelné zdroje na zahraničních trzích“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK MARKETING: „Posílení a upevnění pozice automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie na zahraničních trzích“ Popis projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je propagace výrobku za účelem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti kotlů na obnovitelné zdroje energie, které vyrábí firma PONAST a to prostřednictvím účasti na mezinárodních veletrzích. V průběhu realizace projektu budou prezentovány výrobky firmy PONAST na mezinárodních veletrzích, kdy cílem je nalezení nových partnerů pro vytvoření nové obchodní a servisní sítě, či pro rozšíření stávajících lokalit. Řešení projektu tedy výrazně podporuje odbyt vyrobené produkce. Hlavní cíl projektu / operace: V důsledku kladného výsledku z realizace projektu je očekáván nárůst výroby, nárůst tržeb, růst zisku, rozšíření zaměstnanosti (zavedení dvousměnného provozu na vybraných pracovištích). Dále jsou očekávány podněty pro další vlastní vývoj nových, trhem žádaných výrobků. Předpokládáme také rozšíření povědomí o značce PONAST a růst konkurenceschopnosti jak firmy, tak jejího produktu. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.