AUTOMATICKÉ KOTLE

HOTLINE 800 700 068
Virtuální prohlídka

Celkem produktů: {{ produktyCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem kategorií: {{ kategorieCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem článků: {{ clankyCelkem }}

Zobrazit vše
cz
en

„Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor pro produkci kotlů na obnovitelné zdroje energie“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK NEMOVITOSTI: „Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor pro produkci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“ Popis projektu / operace: Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího průmyslového areálu společnosti PONAST spol. s r.o., který je používán pro výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie. Stávající prostorové zázemí je technicky a kapacitně nevyhovující a neumožňuje další dynamické rozšiřování a zefektivňování výroby kotlů na OZE. Realizace projektu umožní rozvoj a posílení konkurenceschopnosti firmy a rozšiřování výrobků na podporu dlouhodobě udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí. Hlavní cíl projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je zásadní rekonstrukce stávajících objektů a jejich částečná dostavba s cílem přebudování stávajícího zastaralého průmyslového areálu, aby bylo zajištěno odpovídající zázemí pro efektivní výrobu automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie. Rekonstrukce bude mít pozitivní dopad na zintenzivnění využití vlastního jedinečného know-how výroby automatických kotlů v podobě rozšiřování výroby a na celkový rozvoj firmy spojený s udržením stávající zaměstnanosti a tvorbou nových, vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Konkrétní cíle realizace: 1. Provést stavební rekonstrukci těch prvků objektu, které jsou v neuspokojivém stavu a do budoucna znemožňují jeho efektivní využití pro popisovanou výrobu, čímž dojde k podstatnému prodloužení budoucího užívání nemovitosti. 2. Současně s rekonstrukcí provést dispoziční změny vnitřních prostor a přizpůsobení jednotlivých místností výrobnímu programu žadatele a provést přístavbu stávajícího objektu. 3. Stavební úprava vnitroareálových komunikací. Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.