AUTOMATICKÉ KOTLE

HOTLINE 800 700 068
Virtuální prohlídka

Celkem produktů: {{ produktyCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem kategorií: {{ kategorieCelkem }}

Zobrazit vše

Celkem článků: {{ clankyCelkem }}

Zobrazit vše

„Výzkum a vývoj pro inovaci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK APLIKACE: „Výzkum a vývoj pro inovaci automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie“ Popis projektu / operace: Předmětem předkládaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vč. návrhu a konstrukce prototypů dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do inovací automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to se zacílením na dosažení efektivního a ekologického spalování méně kvalitní biomasy. Hlavní cíl projektu / operace: Cílem je dosahovat dlouhodobé a vysoké konkurenceschopnosti na světových trzích prostřednictvím vývoje a zavádění do průmyslové praxe inovovaných automatických kotlů na pelety (případně jiné obnovitelné zdroje energie - biomasu) s vysokou užitnou hodnotou v kombinaci se zaměřením na ekologii vytápění. Cílem je rozšířit používání automatických kotlů na obnovitelné zdroje energie jako prostředek vytápění různých typů objektů s dopadem na podporu dlouhodobého udržitelného rozvoje společnost jako celku (nahrazuje spalování fosilních paliv) a ochranu životního prostředí (spalováním dřevních pelet vzniká méně škodlivých látek vypouštěných do ovzduší v porovnání se spalováním neobnovitelných zdrojů energie). Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.